Informacje

Kompendium wiedzy o naszej diecezji, Jordanie, województwie i mieście.


Światowe Dni Młodzieży

Papież. Młodzi. Chrystus.

Tematem XXXI Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 są słowa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).

Ojciec Święty Franciszek wybrał na motto piąte z ośmiu błogosławieństw, wypowiedzianych przez Jezusa w Jego Kazaniu na brzegu Jeziora Galilejskiego. Chciał podkreślić wagę słów Chrystusa na temat istoty szczęścia, bo to one są sercem nauczania naszego Pana.

Jezus, w swoim pierwszym Kazaniu, zostawił nam osiem wskazówek postaw, przybliżających ludzi do Królestwa Niebieskiego.

Drodzy młodzi, jesteśmy umówieni na spotkanie na najbliższy Światowy Dzień Młodzieży w 2016 r. w Krakowie, w Polsce!

Idea ŚDM

Wszystko co musisz wiedzieć.

Czym są ŚDM?

Światowe Dni Młodzieży obchodzone są w Niedzielę Palmową w diecezjach na całym świecie. Co dwa lub trzy lata odbywa się jest międzynarodowe spotkanie, które trwa około tygodnia.

Co przekazują ŚDM?

ŚDM nieustannie dają światu świadectwo żywej wiary oraz pokazują twarz Chrystusa obecną w każdym młodym człowieku. To młodzi ludzie są bohaterami tego wielkiego spotkania wiary, nadziei i jedności.

Jak to się zaczęło?

W latach 1984 i 1985 odbyły się dwa spotkania młodych z papieżem. Pierwsze z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia, a drugie Międzynarodowego Dnia Młodzieży, lecz nie były to oficjalnie ŚDM.

Oficjalne rozpoczęcie

Kilka miesięcy po drugim spotkaniu, podczas spotkanie opłatkowego z kardynałami papież Jan Paweł II wyraził wolę by spotkania odbywały się co roku. Za oficjalną datę rozpoczęcia ŚDM uznaje się 20 grudnia 1985 r.

Gdzie dotychczas odbyły się ŚDM?

Międzynarodowe spotkania odbyły się już w Rzymie, Buenos Aires, Santiago de Compostela, Częstochowie, Denver, Manili, Paryżu, Toronto, Kolonii, Sydney, Madrycie i Rio de Janeiro.

Wspólnota, formacja i radość

Celem organizowanych Dni jest przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła Powszechnego, słuchanie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów oraz radosne głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.

Hasło ŚDM

Tematykę corocznych spotkań określa sam Ojciec Święty, kierując do młodych orędzie. W czasie ŚDM treści te są pogłębiane podczas trzydniowych spotkań zwanych „triduum katechetycznym”.

Jak długo trwają ŚDM?

Pierwsza część ŚDM to „Dni w Diecezjach”, kiedy młodzież przebywa na terenie całego kraju organizującego spotkanie; druga to „Wydarzenia Centralne”, odbywające się w 2016 roku w Krakowie.

Po co są Dni w diecezji?

To czas na wzajemne poznanie, integrację i poznanie danego regionu. Nie brakuje wtedy wycieczek, wspólnych zabaw, a także zaangażowania społecznego w projekty przygotowane przez lokalną wspólnotę.

Kto przyjmuje młodych?

Młodzi pielgrzymi z całego świata są przyjmowani przez rodziny, które wcześniej zadeklarowały dla nich gościnę. Plan dni możecie znaleźć poniżej, a ostateczny plan dnia zależy od lokalnej wspólnoty.

Przed ŚDM

Droga na szczyt.

Modlitwa ŚDM Kraków:

„Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.
Zawierzamy Ci szczególnie
ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach
współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym,
miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości,
którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca
i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta siostro Faustyno, módl się za nami.

Przygotowania duchowe:

13 kwietnia 2014 roku odebraliśmy od papieża Franciszka i młodzieży brazylijskiej symbole Światowych Dni Młodzieży - krzyż i ikonę Salus Populi Romani. W poniedziałek 14 kwietnia, rozpoczęła się 20 dniowa wędrówka symboli ŚDM, inaugurująca peregrynację symboli po polskiej ziemi. Krzyż i ikona dotarły do ponad 100 różnych miejsc naszej Archidiecezji, odwiedzając parafie, szkoły, uniwersytety, szpitale, hospicja, więzienia, place, rynki i ulice wielkopolskich miast. Gromadziły one przy sobie rzesze ludzi młodych i starszych pragnących modlić się w intencji dobrego przeżycia ŚDM.
Niestety, z racji ograniczonego czasu wędrówki oryginałów symboli nie mogły one dotrzeć w każde miejsce diecezji, dlatego od razu po zakończonej peregrynacji krzyża i ikony ŚDM, rozpoczęła się po naszej diecezji wędrówka trzech kopii symboli ŚDM. Do lipca 2016 roku odwiedzą one wszystkie parafie naszej Archidiecezji, gdzie można je spotkać przez kilka dni.
Co roku z okazji wspomnienia świętego Stanisława Kostki, patrona młodzieży odbywa się w naszej diecezji Dzień Młodzieży. Od dwóch lat organizowana jest także pielgrzymka młodzieży do Rzymu z okazji ŚDM. Jest to czas radosnego okazania naszej wiary. W stały harmonogram poznańskiego Święta Młodych wpisał się już "Marsz dla Jezusa", koncerty, wielbienia i Msza Święta z naszymi biskupami.
Spotkania przygotowujące Dni w diecezji odbywają się co środę w parafii św. Stanisława Kostki. Wszystkie spotkania opierają się na najważniejszym, czyli kontakcie z Panem Bogiem. Rozpoczynamy o godzinie 19:30 Nieszporami, następnie spotykamy się w małych grupach by rozważyć wspólnie fragment Pisma Świętego. Później następuje dzielenie się Słowem oraz sprawy organizacyjne. Każde spotkanie kończymy wspólną Eucharystią, po której następuje mniej oficjalna część spotkania.
W wielu parafiach powstają grupy młodzieżowe wspólnie przygotowujące się do dobrego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Polsce. Młodzi, pod opieką animatorów - czasem księży, a czasem osób świeckich - rozważają wspólnie teksty biblijne, modlą się oraz integrują. Wiele czasu poświęcają poszukiwaniu pomysłów, jak najlepiej przyjąć pielgrzymów podczas Dni w diecezji.
Od października 2014 roku trwają także spotkania przygotowujące wolontariuszy pragnących posługiwać zarówno w Krakowie jak i w Poznaniu. Koordynowane są one w naszej diecezji przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Spotkania odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca w parafii Miłosierdzia Bożego w Poznaniu. Mieszkańcy południa naszej diecezji mają szansę na formację w Lesznie, w każdy drugi piątek miesiąca w parafii św. Mikołaja.
Idea tej akcji zrodziła się po Światowych Dniach Młodzieży w Brazylii, których hasło brzmiało: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody". W niektóre niedziele, kilkoro młodych wyrusza do jednego dekanatu by dzielić się swoim doświadczeniem wspólnoty i spotkania z żywym Chrystusem. Podczas niedzielnej Mszy Świętej, po ogłoszeniach zachęcamy do modlitwy w intencji ŚDM, przyjęcia pielgrzymów i tworzenia wspólnot w parafiach.
Od stycznia 2014 roku rozpoczęliśmy akcję postu w intencji dobrego przygotowania i przeżycia ŚDM przez młodzież naszej diecezji oraz za inicajtywy podejmowane przez młodych i duszpasterzy. Każda z chętnych osób ma wyznaczony stały dzień miesiąca, który ofiaruje w tej intencji. Zapraszamy do włączenia się w modlitwę.

Plan dni w diecezji

Podczas tego tygodnia spędzicie czas w dwóch różnych miejscach - najpierw poza miastem, a później w stolicy Wielopolski. Czekamy na Was!

Księga chrztu

Dopisz się do księgi, którą złożymy jako dar ołtarza podczas Mszy posłania jako dziękczynienie za nasz chrzest.